آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول ۹۸

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

برای مشاهده آگهی به پورتال سهام داران مراجعه نمایید:

ورود به پورتال

دیدگاه‌های این نوشته


*

code