اعضای هیئت مدیره

وب سایت شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایرانیان

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی ثبت نام از این بخش استفاده نمایید

مدیران شرکت حامیان میراث فرهنگی

مهندس فرج كميجانی

مهندس فرج کمیجانی

رئیس هیأت مدیره

دکتر حسینعلی تقی تهرانی

دکتر حسینعلی تقی تهرانی

نایب رئیس هیأت مدیره

مهندس محمد عبداللهی

مهندس محمد عبداللهی

عضو هیأت مدیره

مهندس امیرمهدی طاهری فر

مهندس امیرمهدی طاهری فر

مدیرعامل