اعضای هیئت مدیره

مدیران شرکت حامیان میراث فرهنگی


  • مهندس امیرمهدی طاهری فر

    مدیرعامل


  • مهندس فرج کمیجانی

    رئیس هیأت مدیره