تقویم برگزاری نمایشگاه

عنوان نمایشگاه محل برگزاری تاریخ برگزاری
دهمین نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری استان تهران ۲۱ الی ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵
پنجمین ایستگاه نمایشگاه کاروان صنایع دستی ایران استان تهران ۱۷ الی ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵
چهارمین ایستگاه نمایشگاه کاروان صنایع دستی ایران استان تهران ۲۵ الی ۳۰ مهرماه ماه ۱۳۹۵
سومین توقف کاروان صنایع دستی و سوغات ایران استان قزوین ۱۴ الی ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۵
نمایشگاه تخصصی هنرهای سنتی و گردشگری ج.ا.ا در روسیه بخش گردشگری کشور روسیه (مسکو) ۰۳ الی ۰۷ آبان ماه ۱۳۹۵
دومین ایستگاه کاروان صنایع دستی ایران استان تهران ۲۶ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵
اولین ایستگاه کاروان صنایع دستی ایران استان البرز ۲۰ تیر الی ۰۱ مرداد ماه ۱۳۹۵
نهمین نمایشگاه بین الملی گردشگری و صنایع وابسته بخش گردشگری استان تهران ۲۷ الی ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴
نمایشگاه فرش دستباف و حصیر کاخ نیاوران استان تهران ۱۰ الی ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶
نمایشگاه ملی صنایع دستی نمایشگاه بین المللی تهران استان تهران ۱ الی ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶
غرفه حصیر در محل فدراسیون شطرنج در خیابان حجاب استان تهران ۶ الی ۹ شهریور ماه ۱۳۹۶
غرفه حصیر کاروان پیوند در نمایشگاه صنایع دستی همدان همدان ۱۴ الی ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۶
کاروان پیوند حصیر در عمارت چهلستون اصفهان اصفهان ۲۳ الی۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۶
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی در استانبول استانبول، ترکیه ۳ الی ۶ آبان ماه ۱۳۹۶
نمایشگاه حصیر در برج میلاد استان تهران ۱۷ الی ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۶
کاروان پیوند در مصلی استان تهران ۲۴ الی ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۶
نمایشگاه سوغات و صنایع دستی فرهنگسرای رسانه استان تهران ۵ الی ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۶
غرفه حصیر در پارک قیطریه استان تهران ۲۰ الی ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶
نمایشگاه حصیر کاخ نیاوران استان تهران ۷ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۶
نمایشگاه بین المللی تهران استان تهران ۱۵ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۶
کمپین ملی حصیر بخریم در کاخ نیاوران استان تهران ۱۴ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۶
کمپین ملی حصیر بخریم در کاخ نیاوران استان تهران ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ الی ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه حصیر کاروان پیوند سالن حجاب استان تهران ۱۷ الی ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
سالن فرش و صنایع دستی برج میلاد استان تهران ۲۸ اردیبهشت الی ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه صنایع دستی و فرش دستباف در مجموعه ورزشی خیریه عمل استان تهران ۱۱ الی ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه صنایع دستی و دست بافته های عشایری در مجموعه فرهنگی ورزشی خیریه عمل استان تهران ۱۹ الی ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۷
موزه فرش استان تهران ۱ الی ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه ملی صنایع دستی نمایشگاه بین المللی استان تهران ۳ الی ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه صنایع دستی و فرش دستباف در کاخ سعدآباد استان تهران ۱۲ الی ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه صنایع دستی و دست بافته های ایرانی در مجموعه فرهنگی- ورزشی فدراسیون شطرنج استان تهران ۱۸ الی ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف در کاخ سعدآباد استان تهران ۲۳ الی ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه فرش، تابلو فرش و دست بافته های ایرانی در مجموعه فرهنگی-هنری قدس استان تهران ۲۷ مهر الی ۱ آبان ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف در کاخ سعدآباد استان تهران ۲۱ الی ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه صنایع دستی و دست بافته های ایرانی موزه فرش استان تهران ۲۱ الی ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه صنایع دستی و دست بافته های ایرانی موزه فرش استان تهران ۱۲ الی ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه حصیر، فرش و تابلو فرش و صنایع دستی کاخ نیاوران استان تهران ۱۹ الی ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷
غرفه صنایع دستی در همایش صنعت فولاد کشور سالن همایشهای صدا و سیما استان تهران دی ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه صنایع دستی و دست بافته های ایرانی موزه فرش استان تهران ۱۴ الی ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه فرش دستباف وصنایع دستی مجموعه فرهنگی بین الملل پسران استان تهران ۱ الی ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه صنایع دستی و فرش دستباف کاخ سعدآباد استان تهران ۱۵ الی ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۷
در اختیار قرار دادن ویترین برای نمایشگاه سعدآباد (نمایشگاه گالری ملی صنایع دستی) استان تهران ۶ اسفند ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه ملی صنایع دستی نمایشگاه بین المللی تهران استان تهران ۱۵ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷