تقویم برگزاری نمایشگاه

عنوان نمایشگاه محل برگزاری تاریخ برگزاری انتخاب پلان ثبت نام در نمایشگاه
دهمین نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری استان تهران ۲۱ الی ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵ انتخاب فرم ثبت نام
پنجمین ایستگاه نمایشگاه کاروان صنایع دستی ایران استان تهران ۱۷ الی ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵ انتخاب فرم ثبت نام
چهارمین ایستگاه نمایشگاه کاروان صنایع دستی ایران استان تهران ۲۵ الی ۳۰ مهرماه ماه ۱۳۹۵ انتخاب فرم ثبت نام
سومین توقف کاروان صنایع دستی و سوغات ایران استان قزوین ۱۴ الی ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۵ انتخاب فرم ثبت نام
نمایشگاه تخصصی هنرهای سنتی و گردشگری ج.ا.ا در روسیه بخش گردشگری کشور روسیه (مسکو) ۰۳ الی ۰۷ آبان ماه ۱۳۹۵ انتخاب فرم ثبت نام
دومین ایستگاه کاروان صنایع دستی ایران استان تهران ۲۶ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ انتخاب فرم ثبت نام
اولین ایستگاه کاروان صنایع دستی ایران استان البرز ۲۰ تیر الی ۰۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ انتخاب فرم ثبت نام
نهمین نمایشگاه بین الملی گردشگری و صنایع وابسته بخش گردشگری استان تهران ۲۷ الی ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ انتخاب فرم ثبت نام