صندوق

مدارک موردنیاز جهت تکمیل پرونده تسهیلات صندوق برای وام گیرنده و ضامن

  • گواهی کسر از حقوق
  • کپی شناسنامه و کارت ملی
  • فیش حقوقی
  • تکمیل فرم ها مربوطه که در محل شرکت به انجام می رسد.

لیست برندگان مهر و آبان ۱۳۹۶


نام نام پدر
شیوا ضغیم فرج
فاطمه ذوالفقاری حسین
سیما حدادی علی محمد
ابوالفضل مولایی صالح
نرجس خاتون رجبلو شیرعلی
فرناز عباسی فرد محمد
ولی الله رفیع محمدحسین
محمدرضا سوری قربان
مسعود شریفی عسگر
جمشید رمضانپور راسته کناری کاس برار
راحله چنگیزی عبدالرشید
حسین ایمانی زاده اردبیلی اروجعلی
علیرضا تکلو تراب
مهراب بالایی پاکدهی سهراب
شقایق شفاعت دوست فتح الله
فرحناز دیزجی رحمن
منصوره آزادواری اسفندیار
بهمن کارجو سادات میرعیسی
حامد حقیر محمد
یس جباری نصرالله
حمید عسکری دولابی محمدرضا
میترا رضاخانی عباس
مکرم ناهیدی رضاقلی
سیدمحمد مزگانی سیدعلی
مینا عمیدزاده حسین
فریبا سهیلی عروجعلی
خورشید زینعلی نقی
آفرین امامی حسین
مصطفی عیسی بگلو ایوب
نرگس اکبری نوجه ده سادات رشید
هادی تراب زاده عظیم