مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم

۲۵ تیرماه ۱۳۹۸


عکس ها: مرتضی لطف اللهی