نقش دیو در چاپ سنگی

اندر حکایت دیو دست‌بسته علی بوذری، استادیار گروه ارتباط تصویری و تصویرسازی، دانشگاه هنر   «دیو» موجودی است که در داستانهای ایرانی، از داستانهای حماسی و پهلوانی تا قصه‌های مردمی و فولکلور، جایگاه خاصی دارد. دیوها معمولا شخصیتهای اهریمنی، خیانت‌پیشه و قوی‌بنیه هستند و غالبا خصایص انسانی دارند که با بهره‌گیری از قدرت جادو به […]