برگزاری جلسه قرعه کشی صندوق رفاه حامیان

لیست برندگان قرعه کشی اسامی منتخبین آخرین مرحله از قرعه کشی تسهیلات قرض الحسنه صندوق رفاه اعضای حامیان که در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در سالن   معاونت سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به گزارش زیر میباشد: دانلود لیست برندگان