افتتاح اولین فروشگاه تعاونی مصرف حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری

افتتاح اولین فروشگاه تعاونی مصرف حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری افتتاح اولین فروشگاه تعاونی مصرف میرراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مشارکت شرکت اقتصادی  و خودکفایی (گروه صنعتی…

0 دیدگاه