افتتاح اولین فروشگاه تعاونی مصرف حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری

افتتاح اولین فروشگاه تعاونی مصرف حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری افتتاح اولین فروشگاه تعاونی مصرف میرراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مشارکت شرکت اقتصادی  و خودکفایی (گروه صنعتی…

0 دیدگاه

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری​

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری داوطلبان بسمت هیئت مدیره باید حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ انتشار این آگهی…

0 دیدگاه