تاسیس شرکت نمایندگی بیمه حامیان میراث پارسه تحت نظارت شرکت سهامی بیمه ایران به شماره ثبتی ۳۳۴۰

بیمه ایران در کلیه رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل بیمه‌های اتومبیل‌، اشخاص (عمر – حادثه – درمان )، آتش‌سوزی، باربری،…

0 دیدگاه

انتخاب شرکت حامیان به عنوان دبیر شورای راهبردی مرکز و مجری راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری صنایع دستی

مراسم امضای تفاهم نامه راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری صنایع دستی و گردشگری با حضور آقایان دکتر محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری…

0 دیدگاه