فرنگستان

ژرمن‌ها محو شکوه پارسه مرجان حاجی‌رحیمی سالن شلوغ است و بازدیدکنندگان برای تماشای تمدن هزاران‌ساله ایران صف کشیده‌اند. برخی ایرانی و اغلب آلمانی‌اند. آنقدر با سکوت و چشمانی پر از  هیجان و پرسش به اشیای داخل ویترین‌ها نگاه می‌کنند که گویی نخستین‌بار است با «ایران» آشنا می‌شوند و به‌راستی نیز چنین است. بن، شهری که […]

چهره ماه

گفت‌وگو با اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس به بهانه چاپ کتاب «گیسوان هزارساله» باستان‌شناسی طلسمم کرد فاطمه علی اصغر در را که باز می‌کند، مردی را می‌بینم که اهل درودگاه بسیار دوستش دارند. مردی که کاخ «بردک سیاه» و مهرکده «محمدآباد»، را کشف کرد و خاک هایشان را زدود تا هویت آنجا آشکار شود. صدای شیردل، یکی […]