تفکر ایرانی برای رونق کشاورزی

خانه هزار‌توی کبوتران ایران مهرناز شهباز برج‌های گلی برافراشته در صحراها و دشت‌ها از بی‌نظیرترین نمادهای بومی ایرانند؛ برج‌های سترگی با هزاران کبوتر که کارشان میزبانی کبوترها و انباشتن فضله آنهاست. این ضیافت‌خانه‌ها، بیشتر در دشت‌ها ...
کد: 26606
متن کامل

نقش‌مایه پرندگان بر سلاح

دونده پرنده چو مرغی به پر هانیه محرابی، کارشناس‌ارشد ارتباط ‌تصویری، دانشگاه سمنان/ طراح ‌گرافیک؛ مدرس   همواره پرندگان در ادبیات و هنر ایران، مایه شکوه و تحسین قلمداد می‌شدند. پرندگان شکاری به‌سبب قوشبازی و هنر شکار، ...
کد: 26603
متن کامل

امن به حرمت حرم

پیام شمس‌الدینی، دانشجوی دوره دکتری ایران‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی   اگر سرشک پیِ شستنِ غبارِ غم است به‌جای هر مژه‌ام دیده‌ای هنوز کم است شکسته‌بال‌تر از من میان مرغان نیست دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است محتشم کاشانی ردپای نخستین ...
کد: 26600
متن کامل

لک‌لک‌ها می‌روند کجا بمیرند؟

مسعود ملک‌یاری، نویسنده دهه ۶۰ شمسی چنان آبستن رویدادها بود که روایت ساده‌شان به داستان می‌ماند. چنان دور و شگفت به نظر می‌رسد که با گذر زمان هر روز باور رخدادهایش دشوارتر می‌شود. ماجراهای جنگ، بمباران، ...
کد: 26596
متن کامل

پرنده چطور وارد هنرهای سنتی شد

گل و مرغ ایرانی مجید فداییان، درجه یک هنری رشته نگارگری به بلندای تاریخ، ذوق تزئین‌گرای ایرانی همیشه همنشین با گل و پرنده بوده است. در سرزمینی که جغرافیای کویر و خشکی غالب بوده، باغ‌های گل ...
کد: 26592
متن کامل

نگاهی به حضور سیمرغ در شاهنامه

«کار سیمرغ و کوه بلند» رامک رامیار، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی واژه سیمرغ از دو بخش«سی» و «مرغ» تشکیل شده است. مرغ در زبان‌های قدیم به معنی پرنده است و به پرنده‌ای که امروزه آن ...
کد: 26589
متن کامل

تاملی بر داستان منطق‌الطیر

«بی‌نیاز»، نیاز دوست دارد سیدعمادالدین قرشی، کارشناس‌ارشد پژوهش‌ هنر، دانشگاه آزاد تهران   در رساله «دلگشا» حکایت کوتاهی است این‌چنین: «طلحک را پرسیدند کلنگ را چگونه کباب کنند؟ گفت: اول تو بگیر!». عموما «عبید زاکانی» را با طنزهای ...
کد: 26581
متن کامل

همای سعادت بر فراز آسمان

پرستو قاسمی سعدی شیراز می‌فرماید: همای بر همه مرغان از آن شرف دارد                  که استخوان خورد و جانور نیازارد «هما» یا «مرغ استخوان‌دار» با نام علمی «Gypaetus Barbatus» نوعی کرکس بزرگ است که در کوه‌های مرتفع آفریقا، ...
کد: 26577
متن کامل