نقش پرنده در فرش‌های فارس

فائزه قادری، کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش پرنده از دوران پیش از تاریخ نماد ابر و باران بوده است و در قالی‌های استان فارس با عنوان نگاره‌های مرغی و کله‌مرغی بررسی و به‌وفور دیده می‌شود. ...
کد: 26567
متن کامل

ایرانیان پنج هزار سال پیش پرنده‌شناس بودند

عقاب در تمدن جیرفت تمدن بی‌نظیر «هلیل‌رود» با مرکزیت جیرفت در استان کرمان وقتی در آغاز دهه ۸۰ خورشیدی به‌طور اتفاقی یافت شد، برگ زرینی از تاریخ تمدن ایران‌زمین رمزگشایی شد. گرچه تا مدت‌ها غارت شد ...
کد: 26564
متن کامل

عقابی برای پرچم های هخامنشی

پرنده ۲۵۰۰ ساله در کاوش هایی که «اسماعیل یغمایی» باستان شناس پیشکوست، در سال ۱۳۸۳در دومین فصل کاوش محوطه باستانی «بردک سیاه» انجام داد به یک پیکره عقاب پنج سانتی متری دست یافت. پیکره ای مفرغی ...
کد: 26561
متن کامل

نگاهی به نقش پرنده در آثار تاریخی خوزستان

پرندگان؛ معنا و اسطوره محمدرضا رکنی، کارشناس پژوهشکده باستان‌شناسی از یک پوسته محافظ بیضی‌شکل ساده، جانوری پدید می‌آید که قوه تخیل و احترام آدمی را برانگیخته، رمز پرواز را به ما آموخته و در اسطوره‌ها و افسانه‌ها ...
کد: 26554
متن کامل