شرحی بر گریبایدوف روسی

الماس خونین صلح یلدا بیدختی‌نژاد،کارشناس ارشد ادبیات روسی   قرن نوزدهم قرنی سراسر آشوب و التهاب بود. از سویی عرصه پیشرفت علوم و فنون و از سویی عرصه جنگهای بزرگی مثل نبرد «اولم»، جنگ «واترلو»، «کریمه» و… . آن زمان روابط دو همسایه قدیمی، یعنی ایران قاجاری و روسیه تزاری هم تیره‌وتار بود. کمترین بهانه […]

نگاهی به قراردادهای صلح در دوره قاجار

صلحی دردناکتر از جنگ فرزانه ابراهیم‌زاده   عهدنامه فین‌کنشتاین، عهدنامه مفصل، عهدنامه مجمل، عهدنامه گلستان، قرارداد ترکمانچای، معاهده پاریس، عهدنامه ارزنه‌الروم و… این نام‌ها ذهن را به سمت اتفاقات ناخوشایندی می‌برد که به تاریخ قاجاریه گره خورده است؛ عهدنامه‌هایی که البته از همه آنها بو و حس ناخوشایندی نمی‌آیند و شاید باور نکنیم که همه […]

پیمان صلحی که به جنگی ۲۰ساله پایان داد

عهدنامه آماسیه پیام شمس‌الدینی، دانشجوی دکترای ایرانشناسی   صلح «آماسیه» (۸ رجب ۹۶۲/ ۲۹ می ۱۵۵۵)، نخستین پیمان صلحی بود که بین صفویان ایرانی و ترکان عثمانی امضا شد و برای حدود ۲۰ سال از سوی طرفین معتبر باقی ماند. صفویان پس از شکست بزرگشان از عثمانیها در نبرد «چالدران» در سال ۹۲۰ قمری، از […]

بررسی قراردادهای صلح در دوره صفوی و افشار

جنگ و صلح* فرزانه ابراهیم زاده   «از فتوحات که درین سنه مبارکه مطابق احدی و ثلثین و الف (۱۰۳۱ قمری) به نیروی اقبال قرین حال اولیاء دولت بیزوال گردید، فتح و تسخیر بلده هرموز است که بسعی امام‌قلی‌خان امیر الامرا فارس بوقوع پیوست؛ و در سال گذشته اشعاری شد که بنابر ظهور بی‌ادبی‌های فرنگیه […]

بررسی قراردادهای صلح ایران پیش از اسلام

صلحی برای جنگ فرزانه ابراهیم‌زاده   «صلح»، قرارداد صلح، پیمان ترک مخاصمه، پیمان عدم تجاوز و غیره، واژگانی هستند که در مقابل حقیقتی به اسم جنگ قرار می‌گیرند؛ حقیقتی که در مقابل منطق گلوله و آتش می‌ایستد و جلوی از دست رفتن جانها و سرزمینها را می‌گیرد. واژه‌هایی که با شنیدن نامشان ذهن بی‌اراده به […]

سیندخت،‌ نخستین سفیر صلح

زن اسطوره ای ایران باستان دیانا امینی   این روزها بازار ستاره های سینما و تبدیل آنها به سفیران صلح و دوستی و انواع دیگر از القابی که به آنها نسبت می‌دهند، داغ است، اما بحث صلح و دوستی همیشه در طول تاریخی ایران، شکل و شمایل دیگری داشته و دارد. در این میان نمی‌توان […]

معاون گردشگری کشور:

گردشگری ابزاری برای صلح و تعامل میان ملتها معصومه دیودار   معمولا در توافقنامه‌ها و تفاهمهای گردشگری که در سطح بین‌المللی بین کشورهای مختلف منعقد می‌شود، حتی وقتی سازمانهای تخصصی و بین‌المللی می‌خواهند همکاری را با موضوع گردشگری در پیش بگیرند، در مقدمه و نخستین بندها به این نکته اشاره می‌شود که اذعان داریم گردشگری […]

تنوع فرهنگی ایران و صلح جهانی

آیینها نشانه پیوند انسانها مستانه رحیمی   انتقال سریع اطلاعات و دنیای رسانه‌ای فرهنگها را در معرض تاثیر قرار داده و تنها، فرهنگی می‌تواند تداوم یابد که پاسخگوی نیازهای مادی و روحی افراد جامعه باشد؛ در این راستا، ایران با برخورداری از فرهنگ و تمدن چندهزارساله، پیوسته از توالی زمانی در امر فرهنگی و هویتی […]