لیلی، بازمانده تاریخِ ازیادرفته

بازار پر شده بود از عروسک‌های باربی که لباس محلی تن‌شان کرده بودند. لباس‌ها به تن‌شان زار می‌زد و آن موهای بلوند به پیراهن چین و واچین‌شان نمی‌آمد. هیچ کدامِ آن عروسک‌ها «لیلی» نبودند، نه ...
کد: 25074
متن کامل

لباس‌هایی با گل‌های شاه عباسی

آرام آرام رنگ را با قلم‌مو بر می‌دارد و با حوصله طرحی می‌اندازد از عشق؛ طرحی که از ورای تاریخ می‌آید و حالا ثبت می‌شود تا جوانان از آن لذت ببرند و با هنر آبا ...
کد: 25072
متن کامل