ایرانشهر

تمدن میان‌رودان تا فلات ایران فرزانه ابراهیم‌زاده چند سال قبل از ۱۹۰۱ که گوستاو ژاکیه و دمورگان در شوش قانون حمورابی را پیدا کنند، باستان‌شناسی بریتانیایی آسوری‌تبار به اسم هرمز رسام در تپه عمران در عراق استوانه‌ای ...
کد: 25032
متن کامل

از شوش تا پاریس

لوح حمورابی میراث تمدن ایران و میان‌رودان فرزانه ابراهیم‌زاده وقتی آن کارگر شوشی با اشاره و چندکلمه دست‌وپا شکسته فرانسوی، به گوستاو ژاکیه فهماند در یکی از ترانشه‌ها، شیء عجیبی پیدا شده، فکر نمی‌کرد آنچه ...
کد: 25027
متن کامل

میراثِ صدا

به بهانه ثبت ربنای محمدرضا شجریان در فهرست میراث ناملموس در قلب ماست کاتب صدا سعید برآبادی حجاری می‌کرد اندرونه‌مان را با هر واژه که زبان می‌خورد، کاتب صدا؛ دور بود، ایستاده، همین اکناف ما اما بیرونِ جسم. ...
کد: 25023
متن کامل

فرنگستان

ژرمن‌ها محو شکوه پارسه مرجان حاجی‌رحیمی سالن شلوغ است و بازدیدکنندگان برای تماشای تمدن هزاران‌ساله ایران صف کشیده‌اند. برخی ایرانی و اغلب آلمانی‌اند. آنقدر با سکوت و چشمانی پر از  هیجان و پرسش به اشیای داخل ویترین‌ها ...
کد: 25021
متن کامل

چهره ماه

گفت‌وگو با اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس به بهانه چاپ کتاب «گیسوان هزارساله» باستان‌شناسی طلسمم کرد فاطمه علی اصغر در را که باز می‌کند، مردی را می‌بینم که اهل درودگاه بسیار دوستش دارند. مردی که کاخ «بردک سیاه» و مهرکده ...
کد: 25013
متن کامل