تاسیس شرکت نمایندگی بیمه حامیان میراث پارسه تحت نظارت شرکت سهامی بیمه ایران به شماره ثبتی ۳۳۴۰

بیمه ایران در کلیه رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل بیمه‌های اتومبیل‌، اشخاص (عمر – حادثه – درمان )، آتش‌سوزی، باربری،…

0 دیدگاه