صندوق

مدارک موردنیاز جهت تکمیل پرونده تسهیلات صندوق برای وام گیرنده و ضامن

  • گواهی کسر از حقوق
  • کپی شناسنامه و کارت ملی
  • فیش حقوقی
  • تکمیل فرم ها مربوطه که در محل شرکت به انجام می رسد.

لیست برندگان قرعه کشی