مجموعه های تابعه

افتتاح اولین فروشگاه تعاونی مصرف حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری با مشارکت شرکت اقتصادی و خودکفایی (گروه صنعتی مینو) در ساختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور ارائه خدمات و رفاه به همکاران محترم وزارتخانه، شعبه جدید از فروشگاه مینو مارت را افتتاح کرد.

0 +
رضایت مشتری
0 +
نیروی انسانی
0 +
تجربه کاری
0 +
پروژه های انجام شده

شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی،صنایع دستی  و  گردشگری

شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری