به گزارش “خط بازار” ، در این نشست سیداحمد محیط طباطبایی (رئیس کمیته ملی موزه های ایران موسوم به ایکوم)، محمدرضا اصلانی (پژوهشگر و مستندساز)، اردشیر صالح پور (پژوهشگر) و علیرضا حسن زاده (رئیس پژوهشکده مردمشناسی) سخنرانی خواهند کرد. دبیر این جلسه نیز مرجان حاجی رحیمی، سردبیر ماهنامه مهرپارسه است.

عصرهای مهرپارسه عنوان سلسله نشست هایی است که با موضوع بررسی پرونده های ماهنامه ایرانشناسی «مهرپارسه» هر ماه در باغ موزه  قصر برگزار می شود.

عنوان جدیدترین پرونده این ماهنامه «مرگ» است و سخنرانی های نشست عصرهای مهرپارسه، درباره گورستانهای تاریخی، مرگ در نگاه مردم شناسی و سینما و شیرهای سنگی بختیاری خواهد بود.
دومین نشست عصرهای مهرپارسه ساعت ۱۷ تا ۱۹ روز دوم دی در تماشاخانه مارکوف باغ موزه قصر برگزار می شود.
خط بازار
۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸
khatebazar.ir/fa/print/5278

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است