نمایشگاه کاروان صنایع دستی ایران تمدید شد

 

 

کاروان صنایع دستی و سوغات ایران تا اول مرداد در کرج تمدید شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، امیرمهدی طاهری فر، مدیرعامل شرکت حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایرانیان با بیان این مطلب گفت:”به دلیل درخواست تعداد زیادی از غرفه داران و هنرمندان درباره تمدید مهلت نمایشگاه کاروان صنایع دستی ایران ، این نمایشگاه تا جمعه اول مرداد به صورت رایگان تمدید شد.”

نخستین توقف کاروان صنایع دستی ایران با حض ور هنرمندان ۱۲ استان در قالب ۶۰ غرفه در طبقه دوم مجتمع بل سنتر کرج از ۲۰ تیر برگزار شد و تا اول مرداد ادامه دارد. این کاروان پس از کرج به تهران خواهد آمد.

همچنین ساعت بازدید از این نمایشگاه از ۱۴ تا ۲۲ اعلام شده است.

 

 

خبرگزاری برنا

 ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۵

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/432930-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است