عقابی برای پرچم های هخامنشی

پرنده ۲۵۰۰ ساله

در کاوش هایی که «اسماعیل یغمایی» باستان شناس پیشکوست، در سال ۱۳۸۳در دومین فصل کاوش محوطه باستانی «بردک سیاه» انجام داد به یک پیکره عقاب پنج سانتی متری دست یافت. پیکره ای مفرغی با بالهای گشوده، زنگار گرفته، از گل پوشیده و پرهای زیر جمع شده با چهره ای گرد که به درستی نمایانگر یک عقاب بال گشوده بود. بر اساس فرضیه یغمایی که با استناد به نوشته های «کنت کورث» مورخ روم باستان و «گزنفون» مورخ یونان باستان به آن دست یافته، هخامنشیان از این عقاب کوچک بر فراز پرچم هایشان استفاده می کردند. به این ترتیب پرچم شاهنشاهی هخامنشی عقابی زرین با بالهای گشوده بود که بر گردونه شاهی استوار یا بر فراز چوبی بلند برپا بود.شاید این پیکره مفرغی کوچک، بر فراز پرچم یکی از گردان ها یا رسته های لشگریان هخامنشی باشد که در حال حاضر در مخزن موزه بوشهر نگهداری می شود.

کاخ بردک سیاه در روستای درودگاه در دشتستان بوشهر دارای یک کاخ هخامنشی است که گفته می شود کاخ زمستانی داریوش اول بوده است که در سال ۱۳۵۴ توسط اسماعیل (احسان) یغمایی کشف شد.این کاخ که تالار مرکزی آن مشابه کاخ آپادانا و دارای ۳۶ ستون بوده یکی از بناهای مهم تاریخی استان بوشهر و شهرستان برازجان است و در میان نخلستان‌های روستای درودگاه در محل تلاقی دو رودخانه شاپور و دالکی قرار گرفته است.بقایای به جامانده از کاخ بردک سیاه که شامل پایه ستون‌ها و دیوار نگاره‌ای سیاه رنگ است به دلیل عدم محافظت و سهل انگاری در حال نابودی تدریجی است.کاخ بردک‌سیاه در سال ۱۳۸۰ توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ۴۰۴۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

 

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است