گنجینه موزه عروسک های کاشان

«خیمه‌شب‌بازی» یکی از بازی‌های قدیمی ایران است که از قرن چهارم تا همین چند سال پیش اجرا می‌شده است. خیمه شب‌بازی دو دسته نخی و دستکشی دارد که مهم‌ترین داستان‌های آن «عروسی پسر شاه سلیم» و «پهلوان کچل» است.

عروسک‌سازی این هنر متاسفانه از یاد رفته و در حال حاضر به تعداد آزمایشی و محدود توسط دانشجویان ساخته می‌شود. در موزه اسباب‌بازی و عروسک‌های کاشان سه مجموعه خیمه‌شب‌‌بازی وجود دارد که دو سری نخی و یکی دستکشی است.

خیمه‌شب‌بازی بیشتر در شیراز، اصفهان، خراسان و بعدها تهران اجرا می‌شده است. از خانواده‌هایی که به این هنر در تهران مشغول بودند، می‌توان به خانواده‌های «خمسه‌ای» و «احمدی» اشاره کرد.

این هنر معمولا در روزهای شادی؛ از جمله نوروز و برای سرگرم کردن بچه‌ها و بزرگ‌ترها انجام می‌شده است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است