۴ میلیون دلار درآمد در یکسال

پرستو قاسمی
هنرهای معرق، منبت، سبد و حصیربافی، کپوبافی، خراطی، مشبک، نازک کاری، گره چینی، خاتم، قواره بری، ارسی سازی و نقاشی روی چوب همگی درگروه صادرات چوب و مشتقات آن قرار می گیرند.
بنا براعلام معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارزش صادرات گروه چوب و مشتقات آن در سال ۱۳۹۵ حدود چهار میلیون دلار بوده است که کشورهای عراق، افغانستان، امارات و کویت به ترتیب بیشترین میزان واردات را از این صنایع دستی ایرانی داشته اندو حجم صادرات این صنایع دستی در سال گذشته ۱۵۷۶ تن بوده است.ایران یکی از مهمترین کشورهای آسیا در تولیدات صنایع دستی چوبی است که علاوه بر بازارهای داخلی به بازارهای خارجی نیز صادر می شود.اما این صنایع دستی چه هستند؟
معرق: تلفیق چند چوب رنگی یا فلز، خاتم و صدف و ساخت شکلی واحد از کنار هم قرار دادن آنها.
منبت: کنده کاری روی چوب را منبت گویند.
حصیربافی:خلق آثار هنری با نی یا الیاف خرما را حصیربافی گویند.
کپوبافی: همان حصیربافی است که در خوزستان به این نام نامیده می شود. در این هنر برگ خرما را به دور نی‌های مردابی به شکل فتیله‌ای می بافند.
خراطی: با تراشیدن دورانی چوب به آن شکل می دهند.
مشبک: طرحی روی سطحی (چوب یا فلز و یا مواد دیگر ) به صورت پنجره ای در می آید به گونه ای که پشت کار از پنجره ها قابل دیدن باشند.
نازک کاری:در این هنر قطعات چوب را به شکل های مختلف برش می زنند و روی قطعه اصلی چوبی مورد نظر می چسبانند.
گره چینی: از کنار هم چیدن قطعات مختلف چوب که به آنها آلات و لغات گویند و ایجاد اشکال هندسی گره چینی به وجود می آید. دراین هنر از چسب و یا میخ استفاده نمی شود و چوبها به شیوه نر و مادگی به هم وصل می شوند.
خاتم کاری:این هنر ترکیبی است از چند ضلعی‌های منظم (پنج، شش، هفت، هشت و یا ده ضلعی )با تعداد اضلاع متفاوت که با استفاده از مواد اولیه گوناگون در رنگ‌های مختلف ساخته می شود.
قواره بری: اسلیمی سازی یا قواره بری یکی از هنرهای چوبی است که معمولا در پنجره ها وارسی ها به کار می رود و در دوران قاجار بسیار معمول بوده است.این هنر دارای نقوش دوار و منحنی است که به طور رایج در سردرها انجام می شود.
ارسی سازی: ارسی گونه ای پنجره چوبی و شبکه دار کشویی است که با بالا و پایین رفتن باز و بسته می شود. بلندای ارسی از کف تا آسمانه است.
نقاشی روی چوب که معمولا روی صندوقچه ها، قلمدانها و آیینه ها صورت می گیرد و لاکی است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است