لیست برندگان قرعه کشی
شماره قرعه شناسه نام نام پدر شماره شناسنامه کد ملی آدرس محل کار

 

شماره قرعه شناسه نام نام پدر مبلغ وام برنده شده
۵ ۲۱۱ طیبه فرخی محمدقلی ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ۲۳۶ علیرضا پایداره حسن ۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ ۸۰ حسین عسکری محسن ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ ۳۰۲ محسن توحیدی کمال علی ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ ۴۱۶ یوسف حسن زاده حسین ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴ ۲۴۶ عیسی رضایی گورجی مسلم ۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۶ ۱۴۳ ژاله نسل عزیز میرهادی ۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۰ ۱۶۵ سمیه عبدالهی حاج محمود نظامعلی ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۵ ۳۷۵ مهدی شعبانی صحنه سرائی جلال ۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۹ ۶۹ حسن بهشتی مرادحسین ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵ ۳۲۹ محمدعلی بشیری نوروز ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶ ۱۱۵ رضا عطایی چرلو امامعلی ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱۸ الهام صالحی محمد ابراهیم ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷ ۴۲ بصیرت حاجی رحیمی کلهرودی علینقی ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴ ۲۱۷ عزیزه حمید غزالی قاسم ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۶ ۳۱ آذین ثباتی هرمز ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶ ۲۷۴ قاسم بهرامی علی نقی ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷ ۱۰۸ رکسانا شادبخت حمیدرضا ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱ ۲۰۹ صفر سیم بر علی اصغر ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۴ ۲۹۶ مجید رضاپور طوری علیرضا ۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ ۱۱۳ رسول کریمی فخر حسنعلی ۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶ ۱۶۳ سلیم شعبانی حسن ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵ ۳۲ آرامه نادری تلوکلائی محمود ۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۲ ۳۸ بابک آذری خانقاه کاظم ۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۸ ۶ احمد اکبری محرم ۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰ ۱۶۶ سمیه لشگری حسن ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۶ ۱۴۰ زینب صمدی پندار ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸ ۳۵۷ مظاهر علی نژاد علی ۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۵ ۳۳۴ محمود صدقی مختار ۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴ ۶۲ حامد فلکه حسن ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۶ ۲۳۲ علی نصیری روح الله ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۷ ۱۳۹ زهره میرچی عطااله ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳ ۲۳۴ علیرضا ابراهیم زاده صادق ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۷ ۲۸۹ لیلی پرسا سلیمان ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۵ ۱۲۴ رقیه رضایی قربانعلی ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۶ ۱۸۵ سیدمحمد رضا مظهری سید مرتضی ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۰ ۳۹ بابک حدادیان نائینی داود ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳ ۳۹۶ ندا شانقی محمدحسن ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۸ ۲۶۳ فدرا قوام رانکوهی محمد معروف به ناصر ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۹ ۱۸۷ سیده زهرا صدر سید عباس ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۵ ۸۷ حمید بابایی تبار محمدرضا ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۷ ۳۱۴ محمد رضا برقی اکبر ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۹ ۱۰۷ داود لطفی لطفعلی ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶ ۱۸۳ سیدرضا پارساسادات سیدشعبان ۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰ ۲۲ امیر احسان صرافان رضا ۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶ ۳۶۰ معصومه بهرامیان حسین ۷,۰۰۰,۰۰۰

[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”برگزاری جلسه قرعه کشی صندوق رفاه حامیان”]

2 دیدگاه

  • احتراما با عنایت به بعد مسافت درخصوص شرکت اعضای شهرستانی در قرعه کشی و اعطای تسهیلات تدبیر و راهنمایی فرمایید. پیشنهاد میگردد پنجره ای در سایت تعبیه تا امکان ثبت درخواست به صورت اینترنتی مهیا باشد.
    • نویسنده
      سلام قطعا به پیشنهاد شما رسیدگی خواهد شد و در صورت امکان عملیاتی شدن اجرا می‌گردد، ضمنا موضوع صندوق از عضویت در شرکت جدا بوده و تنها افراد عضو در صندوق به شرط پرداخت حق ماهانه و اولیه صندوق می‌توانند از تسهیلات آن استفاده کنند.