در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی ایرانیان در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار گردید.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است