در راستای استفاده از ظرفیت های علمی پژوهشی، انتشاری و فن آوری طرفین و توسعه فعالیت های مشترک در فرآیند تولید آثار علمی تا بهره برداری علمی و تقویت زیرساخت های فن آوری الکترونیک و تولید محتوای علمی تفاهم نامه ای بین شرکت حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایرانیان و شرکت چاپ و نشر بازرگانی از شرکت های زیر مجموعه های وزارت میراث صنعت، معدن و تجارت منعقد شد.
این تفاهم نامه دارای ۸ ماده و ۳۱ بند مبادله که از مهمترین نماد این تفاهم نامه می توان به تولید ، عرضه و بکارگیری اپلیکیشن های مرتبط در حوزه نشر و آموزش الکترونیک و تهیه و تولید محتوای آموزشی در حوزه ها و رشته های مختلف مورد نظر و همکاری در انتشار طرح تحقیقاتی و آثار علمی در قالب کتب چاپی و صوتی و برگزاری نمایشگاه های مجازی محصولات فرهنگی نام برد.
این تفاهم نامه در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹ در محل دفتر شرکت حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایرانیان به مدت ۵ سال امضاء و مبادله شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است