شما در حال مشاهده هستید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری​

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری​

  • آخرین اصلاح پست:جولای 3, 2022
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری

داوطلبان بسمت هیئت مدیره باید حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و درخواست خود را تحویل و رسید دریافت نمایندداوطلبان بسمت هیئت مدیره باید حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و درخواست خود را تحویل و رسید دریافت نمایند.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است