از دیو ایرانی تا دیو هندی

پیشینه مشترک اقوام مهاجر احسان محمدحسینی، دکترای باستانشناسی و مدرس دانشگاه   هندوستان سرزمین عجایب است و این شگفتیها تنها در حوزه گردشگری، فرهنگ و سینمای این کشور نبوده و باورهای باستانی هندیان به‌نسبت سایر اقوام مجاور خود دارای تفاوتهای زیادی است. سرزمین باستانی هندوستان با تنوع گسترده جغرافیایی و گوناگونی بی‌نظیر اقوام خود، مهد […]