عصرهای مهرپارسه برگزار میشود

عصرهای مهرپارسه برگزار میشود

نخستین نشست تخصصی عصرهای #مهرپارسه با همکاری باغ موزه قصر روز دوشنبه سیزده آبان ساعت هفده (پنج عصر) برگزار میشود و علاقمندان به صورت رایگان می‌توانند در این نشست حضور داشته باشند. این نشست با حضور مرجان حاجی رحیمی، سردبیر ماهنامه ایرانشناسی مهرپارسه و سه نفر از نویسندگان این شماره برگزار میشود که به ترتیب […]