افتتاح سومین فروشگاه صنایع دستی حامیان در استان البرز

افتتاج فروشگاه صنایع دستی

افتتاح سومین فروشگاه صنایع دستی از مجموعه فروشگاه های زنجیره ای صنایع دستی حامیان در استان البرز سومین فروشگاه از مجموعه فروشگاه های زنجیره ای صنایع دستی حامیان در روز یکشنبه مورخ ١۶ آذرماه ١٣٩٩ با حضور جناب آقای دکتر مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان البرز افتتاح شد. جناب […]