اخذ مجوز شتاب دهنده سیکلوترون از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای سیاست های کلی کشور برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد زیست بوم کارآفرینی برای صاحبان ایده و فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه گردشگری و صنایع دستی، این تفاهم نامه با هدف حمایت از شتاب دهنده تخصصی میان ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمایندگی آقای دکتر مهدی محمدی و شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منعقد شد هدف از انعقاد این تفاهم نامه حمایت از فعالیت های مربوط به شتابدهنده سیکلوترون میباشد که به تایید ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی رسیده است اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا ۳ سال تمام شمسی است

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است