مراسم امضای تفاهم نامه راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری صنایع دستی و گردشگری با حضور آقایان دکتر محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مهدی محمدی دبیر ستاد فناوری اطلاعات ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دراین تفاهم نامه شرکت حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایرانیان به عنوان دبیر شورای راهبردی مرکز و مجری راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری صنایع دستی تعیین شده است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است