انتصاب رئیس حراست شرکت حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایرانیان

انتخاب رئیس حراست شرکت حامیان

با حکم جناب آقای جواد جهانبانی، مشاور محترم وزیر و مدیر کل حراست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و با حضور آقایان عسکری معاون محترم اداره کل حراست و گودرزی، مدیر محترم شرکت ها و توابع اداره کل حراست، جناب آقای محمد حسن سعیدی بعنوان رئیس حراست شرکت حامیان معرفی شده و از خدمات و زحمات آقای سید محمد ابوطالبی تقدیر و تشکر شد.
این جلسه در روز یکشنبه مورخ ٢۵ آبان ماه ١٣٩٩ در دفتر مرکزی شرکت حامیان میراث فرهنگی برگزار شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است