بیمه ایران در کلیه رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل بیمه‌های اتومبیل‌، اشخاص (عمر – حادثه – درمان )، آتش‌سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت بیش از ۵۰% سهم بیمه‌های بازرگانی کشور را دراختیاردارد. دربخش حمایت‌های ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی، سدسازی، نیروگاه ها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که در مواقع لزوم خطرات بیمه‌شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکائی می کند.از این رو شرکت حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با هدف توسعه و تعاون گامی دیگر در راستای موفقیت برداشته است همکاری بیمه ایران به نمایندگی شرکت حامیان از تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹و با شماره ثبت ۵۷۳۳۹۵و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۲۶۶۸۸ شروع و به ثبت رسید

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است