برای رانندگی در کشورهای خارجی به مدرکی تحت عنوان گواهینامه بین‌المللی رانندگی نیاز دارید. این مدرک به‌نوعی ترجمه‌شده گواهینامه ملی شما است که با تبدیل آن به مدرکی بین‌المللی و رسمی، برای افسر راهنمایی و رانندگی قابل‌فهم شده است.

گواهینامه بین‌المللی رانندگی (IDP = International Driving Permit) سندی بین‌المللی است که به‌صورت کارت اعتباری یا دفترچه‌ای دوبرگی صادر می‌شود و اعتباری یک یا سه‌ساله دارد. این کارت از طرف سازمان جهانی اتومبیل‌رانی در کشور با ارائه مدارک لازم، برای فرد صادر می‌شود.

به‌واسطه داشتن چنین کارتی فرد دارنده می‌تواند با توجه مجوزی که دارد، در کشورهای خارجی با وسیله نقلیه رانندگی کند. کشورهای عضو سازمان اتومبیلرانی جهانی اجازه صدور این گواهینامه رادارند و گواهینامه در بیش از ۱۹۶ کشور مورد تائید خواهد بود. این گواهینامه پس از پایان اعتبار قابل تمدید نیست و برای اخذ آن می‌بایست برای دریافت گواهینامه بین‌المللی جدید درخواست دهید.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است